Een topografie van Grunbergs werk

Waar speelt het werk van Grunberg zich af?

van Dam

Op deze wereldkaart zijn de romans en korte verhalen van Arnon Grunberg/Marek van der Jagt in beeld gebracht. De locaties waar Grunberg zijn reisverslagen in ‘Grunberg rond de wereld’ laat plaatsvinden zijn al in kaart gebracht en bij de uitgave van dat boek gevoegd. Naar aanleiding van die kaart ontstond de vraag hoe de rest van zijn oeuvre er uit zou zien als het vastgepind werd op een landkaart.                                

Wat opvalt is dat Grunberg in de jaren tussen 1995 en 1998 zijn verhalen vrijwel alleen in Amsterdam en New York laat plaatshebben. In 1995-1996 spelen zijn verhalen zich zelfs uitsluitend in de Verenigde Staten af. Vanaf 2002 lijken de locaties meer verspreid te zijn over Europa, de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. In 2004 komt daar ook Zuid-Amerika bij en in 2006 Afrika (Namibië), maar Amsterdam en de stad New York blijven de meest voorkomende decors van de verhalen. Dit beeld kan natuurlijk vertekend zijn, doordat de verhalen waarin niet expliciet naar voren komt waar ze zich afspelen niet op de kaart geplaatst kunnen worden.

Bekijk de kaart hier

– Anne-Marit van Dam

Recent Related Posts

Reacties zijn gesloten.