Grunberg vs. A. F. Th.

Polemiek of moddergooien?

De uitreiking van de AKO literatuurprijs werd in 2007 overschaduwd door een incident tussen twee genomineerden: Arnon Grunberg en A. F. Th. van der Heijden. Dit ging zover dat ze niet bij elkaar aan tafel wilden zitten tijdens de uitreiking. Kan dit een polemiek genoemd worden of was er sprake van een literair straatgevecht?

Een polemiek wordt in het Algemeen letterkundig lexicon (2012) omschreven als een ‘schriftelijke bestrijding van standpunten door twee of meer auteurs die zulke duidelijke verschillen van opvatting  huldigen, dat ze elkaar in een pennenstrijd fel aanvallen.’ Dit kan twee doelen hebben; mensen overtuigen van het eigen standpunt of een afwijkende standpunt tonen.

Na de bekendmaking van de nominaties van de AKO literatuurprijs publiceerde Grunberg een brief waarin hij Van der Heijden aanvalt. In zijn rubriek in Humo deed hij dit al eerder, toen had het betrekking op Engelenplaque (2003): ‘Een man van jouw capaciteiten, een man die het leven van roerei en vloerkadetje schildert als een hedendaagse variant op de Nietzsche-mythe, zo’n man verdient geen leeg ontbijtbuffet.’

Alle genomineerden voor de AKO literatuurprijs waren te gast in Pauw en Witteman. Hier vervolgden beide auteurs het wederzijds bekritiseren. Zo maakte Van der Heijden een opmerking over een detail in Tirza en moest Grunberg uitleg geven over zijn bezwaar tegen het typografische spel met de naam van A. F. Th:

Tijdens de uitreiking van de AKO prijs zat Van der Heijden in een apart vertrek. Eerder zei hij in De Volkskrant over deze actie: ‘Niet alleen wil ik de man niet aan mijn tafel hebben, ik zou het ook obsceen vinden om met zo iemand in dezelfde ruimte voedsel tot me te nemen.’ A. F. Th. won die avond met zijn roman Het schervengerecht.

Is dit nu een polemiek? Deze rel werd niet alleen schriftelijk uitgevochten, maar ook op tv. Hoewel de definitie van het Algemeen letterkundig lexicon uit 2012 komt, zegt het niks over andersoortige media als tv of internet en wordt vooral het schriftelijke karakter van de polemiek benadrukt. In de tv-uitzending gingen beide auteurs echter wel meer in op de literaire werken van elkaar. Van een standpunt waar de auteurs elkaar van proberen te overtuigen is geen sprake, van het tonen van een alternatief standpunt evenmin. Beide uitingen van de auteurs zijn eerder bedoeld om elkaar te beledigen, wat deze rel tot literair moddergooien maakt.

– Marleen de Jong

Recent Related Posts

Reacties zijn gesloten.