Informatie over deze site

Op deze website staat het resultaat van de cursus Tutorial Hedendaagse Literatuur, Arnon Grunberg: de schrijver als fenomeen, de literatuur als evenement, gedoceerd in 2011-12 én 2013-14 aan de Universiteit Utrecht door hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens.

In twaalf weken werden vele verschillende aspecten van het schrijverschap van Arnon Grunberg bestudeerd waarbij de nadruk lag op de wijze waarop hij zich als schrijver en publieke intellectueel heeft ontwikkeld tussen 1993 en 2011. Hiertoe werd een brede selectie van het literaire, journalistieke en essayistische oeuvre van de auteur gelezen. Daarna gingen de studenten zich individueel verder verdiepen in een specifiek onderwerp waarover ze een wetenschappelijk onderbouwd essay schreven. Deze academische verhandelingen vormden ten slotte de basis voor de kortere teksten die op deze website te lezen zijn.

Het doel van deze site is enerzijds dat studenten zich bekwamen in het schrijven voor een breder publiek, door taalgebruik te hanteren dat toegankelijker is dan doorgaans in het wetenschappelijk discours gebruikt wordt. Daarnaast kan deze digitale omgeving een inleiding vormen voor geïnteresseerden die zich verder willen verdiepen in een van ‘s lands meest fascinerende auteurs.