Mensendokter Arnon versus Dr. Phil

Een relatie begonnen in overspel heeft geen kans van slagen, meent Dr. Phil. Mensendokter Arnon Grunberg raadt een lezeres aan om haar neiging tot vreemdgaan economisch te bekijken: ‘hoe groot zijn de kansen dat uw man erachter komt en welke straf zou hij u opleggen?’. Ze doen hetzelfde: uit­komst bieden voor de mens met zijn dagelijkse sores, maar vergeleken met Dr. Phil draagt Grun­berg toch wat onconventionele oplossin­gen aan. Zijn adviezen komen vaak bevreem­dend voor. Soms zelf immoreel. In de inleiding van De mensen­dokter, een bundeling van de vaste rubriek ‘Grunberg helpt’ in Vrij Nederland, waarin Arnon Grunberg ant­woord geeft op psychische, prakti­sche of morele vragen die zijn lezers hem voorleggen, wordt dan ook opge­merkt dat hij de draak steekt met het zelfhulpgenre. Een parodie? Zo eenvoudig ligt het niet. Door Niels Kleiss