Grunberg als zoon

‘Ik zou nooit zelfmoord plegen zolang mijn moeder nog leeft. Zolang zij leeft is het leven een verplichting’, verzucht Arnon Grunberg geëmotioneerd wanneer hij in 2006 voor een IKON-documentaire met Paul Rosenmöller Auschwitz bezoekt. Grunbergs bejaarde moeder, Hannelore Klein, neemt een prominente plaats in in het leven van de schrijver. Hoewel ze door bekenden wordt omschreven als bikkelhard, zegt Grunberg dat zijn moeder in zijn leven op de eerste plaats komt – gevolgd door schrijven en, op de derde plek, zijn vriendin. Ook in zijn romans spelen (vaak dominante) moederfiguren een prominente rol. Door Aafke Romeijn