De boerderij der dieren

‘De roeping van de mens is om beest te zijn’, aldus Arnon Grunberg in Grunberg Rond de Wereld. Wat hij hiermee precies bedoelt, expliciteert hij nergens, maar wat hij even verderop wel zegt, is dat deze beestachtigheid moet blijken uit voorbeelden. Grunberg geeft de lezer hiermee de opdracht in zijn werken op zoek te gaan naar ‘het beest in de mens’, maar wat levert een dergelijke zoektocht op en wat leren wij hiervan over ons innerlijke beest? Door Floor Elderman