Grunberg en de Bijbel

‘Het einde der tijden. De liefde is mislukt.’ Het slot van een tragische liefdesgeschiedenis. Het slot van een boek van één van onze grootste Nederlandse schrijvers: Arnon Grunberg. Het is niet Grunbergs eigen verhaal maar een bloemlezing van een eeuwenoud boek: de Bijbel. ‘Wat u nu in handen hebt, is wat ik heb opgevist uit het Oude en Nieuwe Testament inclusief de deuterocanonieke boeken. Dit is mijn vangst. Deze selectie is mijn canon.’ De schrijver heeft zijn vangst – samen met het nodige commentaar – verzameld in zijn Grunbergbijbel. Door Mariska van Riessen

Grunberg en de Holocaust

In Nederland heeft geen historische gebeurtenis een heiligere status dan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Arnon Grunberg – zoon van een vader die gedwongen moest onderduiken en een moeder die Auschwitz overleefde – breekt in Blauwe Maandagen radicaal met deze sacrale status in een poging te ontsnappen aan de verstikkende invloed van het historische trauma op zijn eigen leven. Door Tom Gerritsen

Grunberg en de Jood

‘Een goede Jood is een dode Jood.’ Op deze gedachte baseert het christendom zich volgens Grunberg, is te lezen in een Yasha-column uit 2007. Verraad ligt, volgens de auteur, nog altijd op de loer voor joden in de westerse christelijke samenleving. Toch vervult de jood in Grunbergs werk niet alleen de rol van zondebok maar is hij ook verrader. Wat wil de auteur hiermee bereiken? Door Eline Dragt