Grunberg de positieve nihilist

Arnon Grunbergs bundel Voetnoot, een eerste verzameling begint met 31 vragen aan Arnon Grunberg. Een van die vragen is: “Wie citeert u bij voorkeur in uw Voetnoot?”, waarop Grunberg antwoordt “socioloog Joop Goudsblom”, schrijver van het bekende proefschrift Nihilisme en Cultuur (1960). Waarom kiest Grunberg juist deze socioloog? Impliceert dit dat Grunbergs voetnoten dan ook zijn geschreven vanuit een nihilistisch standpunt? Door Jennifer Aardema