Verwijzingen

Sites direct verbonden aan Arnon Grunberg

http://www.arnongrunberg.com/

http://www.arnongrunberg.com/blog

http://www.universityoflove.com/en/

http://www.arnongrunbergwines.com/

Bibliografieën

http://www.schrijversinfo.nl/grunbergarnon.html

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=grun001

Wuijts, Jos, Serieuze poging tot een volledige bibliografie van de zelfstandige en verspreide geschriften van Arnon Grunberg : waarin opgenomen diens Interview met mijn bibliograaf & In ieder mens schuilt een maniak (Amsterdam, 1998)

Wuijts, Jos, Bibliografie van het werk van Arnon Grunberg tot 2008, gevolgd door diens ‘De dood en de verkoop: over de oorlog die handel in boeken heet’ (Leiden, 2008)

Een keuze uit beschikbare secundaire literatuur

Blauwe Maandagen (Driemaandelijks tijdschrift over het leven en werk van Arnon Grunberg, uitgegeven door Uitgeverij Ekstreem)

Goud, Johan ed., Het leven volgens Arnon Grunberg (Zoetermeer, 2010)

Ross, Dolores, Arie Poss & Marleen Mertens red., Ieder zijn eigen Arnon Grunberg: vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië (Utrecht, 2012)

Heynders, O.M. et al, red., ‘Een prototypische auteur: Arnon Grunberg’, Speciaal nummer van:Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 126 (2010) 3

Baert, Jacob, ‘Gelezen en geleefd: Arnon Grunberg – leger geworden wereld’,
in: Ambrozijn 27 (2009-2010) 1 (apr-juni 2009) 53-57

Baert, Jacob, ‘Gelezen en geleefd: Arnon Grunberg – intimiteit in tijden van schaarste’, in: Ambrozijn 28 (2010-2011) 4 (jan-mrt 2011) 48-58

Beeks, Sarah, ‘Maximale onafhankelijkheid: de polemische arbeid van Willem Frederik Hermans en Arnon Grunberg’, in: Ruiter, Frans & Wilbert Smulders, red., Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt: over het schrijverschap van Willem Frederik Hermans (Amsterdam, 2009) 183-204

Dijk, Yra van, ‘Arnon Grunberg, de uitverkoren auteur’, in: Bericht aan de vrienden van de Jan Campertstichting (2010) 50-73

Dijk, Yra van, ‘Afscheid van de dirigent: Arnon Grunberg en de ethische literatuurbeschouwing’, in: Vooys 27 (2009) 1 (mrt) 6-11

Dijk, Yra van, ‘Kitsch geen bezwaar: de poëzie van Houellebecq en Grunberg’, in: De volksverheffing (2006) 119-130

Goedegebuure, Jaap, ‘Carnaval in de hel: Arnon Grunberg over joodse kwesties’ in: Armada 16 (2010) 60 (okt) 87-94

Hollanders, David, ‘Grunberg en de economie: literatuur begint waar de staathuishoudkunde ophoudt’ in: Hollands maandblad 52 (2010) 12 (dec) 3-7

Peeters, Carel, ‘Grunbergs ‘Huid en haar’: de schrijver als sofist’, in: Tirade 55 (2011) (mrt) 87-91

Vitse, Sven, ‘Nog maar eens een Grunberg: een poging om “waarom niet” en “Huid en haar” in één zin te gebruiken’ in: Dietsche warande & Belfort (Leuven) 157 (2012) 1 (feb) 114-121